גיל המבוטחים ביום הטיסה:

לאן טסים?

עריכת כיסויים להשוואת ביטוח

כיסוי הוצאות רפואיות

ביטוח רפואי

ביטוח הריון

שאלון רפואי

האם במהלך 6 החודשים האחרונים חל שינוי לרעה במצב הרפואי ו/או האם היה ביקור בחדר מיון או אשפוז ו/או ניתוח לאחד או יותר מהנוסעים?

האם חלפו 3 חודשים מיום מתן הטיפול האחרון?

האם במהלך 6 החודשים האחרונים הופנית לבדיקות שטרם בוצעו, או שתוצאותיהן לא היו תקינות או כללו ממצא רפואי חריג?

האם אחד או יותר מהנוסעים נוטל/אובחן כי עליו ליטול תרופות באופן קבוע?

האם אובחנת בעבר או הינך בטיפול באחד המקרים: מחלת לב (כולל צנתור), סרטן כרוני, מחלת מעיים, אי ספיקת כליות, מחלת כליות, אירוע מוחי, סכרת (אינסולין), מושתל, COPD, קרישיות יתר, אפליפסיה, פרקינסון, CF.

כיסויים קיימים

איתור חיפוש וחילוץ

חבות כלפי צד ג'

הרחבות בתוספת תשלום

כבודה

טלפון נייד

מחשב נייד/טאבלט

ביטול/קיצור נסיעה

כיסוי מורחב להוצאות קורונה

ספורט אתגרי

ספורט חורף

ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור

רוצים שנחזור אליכם? צריכים עזרה?