מדיניות הפרטיות

 1. במהלך השימוש או הגלישה באתר, הנך עשוי להתבקש למסור מידע המזהה אותך באופן אישי כגון שם, טלפון, דוא"ל, ואמצעים נוספים אשר יועברו לחברת הביטוח מידה ואתה מעוניין לרכוש דרך האתר, במסירת המידע הנ"ל, הנך נותן הסכמתך להעברת המידע לחברות ביטוח ("הספקים") לצורך עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך ביצוע הזמנתך, והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.  
 2. אתר "co.il" להלן "האתר" הינה שלוחה של חברת הביטוח, לפיכך האתר עשויי להעביר חלק מהמידע, או כולו, אל הספקים וזאת תוך שימוש באבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר ובשימוש באתר מאובטח דרך חברת הביטוח.
 3. כחלק מתפעול השוטף של "האתר" עשויי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies), המשמשות לאימות פרטים והתאמה להעדפות המשתמש, 
 4. ב"אתר" מצויים קישורים לאתרים נוספים ביניהם חברות הביטוח, וחברות בת, יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע ל"אתר" זה והוא אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

אבטחת מידע

 1. מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים על ידי פרוטקלי אבטחה של חברות הביטוח
 2. ה"אתר" יעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם למקובל באתרים מסוג זה, ובהתאם לכך ה"אתר" לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלו.
 3. "האתר" משתמש בשרת מאוכסן בחוות שרתים בחו"ל, הגישה לשרת מוגבלת לעובדי ה"אתר" בלבד
 4. "האתר" משתמש במידע שנאסף אך ורק ובהתאם להוראות הדין אשר פורטו במסמך זה
 5. "האתר" מתחייב לשמור על המידע,ולא להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט לצורכי עסקה עם ספקים המתקשרים עם "האתר" לצורכי אספקה ונתינת שירות ביניהם ספקי שירותי דרך וחברות הביטוח, ולמעט במקרה של סכסוך משפטי או החלטה שיפוטית ובהתאם להוראות הדין  
 1. הסימולטור השוואת המחיר ב"אתר" מתבסס על מילוי טופס הצעה באתר של חברת הביטוח עצמה. וחובתה תקפה כלפי ממלא טופס ההצעה למעט מקרים בהם אמיתות הטופס נתונה למחלקות עקב כוונה לרמות או להסתיר מידע דבר אשר משפיע את שיקול דעתה של החברה בקבלת הצעת המבוטח.
 2. "האתר" מתחייב למחוק מידע אשר ביקש בעל המידע למחקו
 3. במידה ותחליט להירשם לקבלת מידע באתר ותקבל קוד סודי, הקוד הסודי שיבחר יהיה לצורך שימושך האישי בלבד, הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקוד.
 4. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.